ερπύστρια

Όργανο που αποτελείται από πολλά στοιχεία (μεταλλικά ή από καουτσούκ) κινητά το ένα ως προς το άλλο, κλειστό γύρω από τον εαυτό του. Τοποθετείται συνήθως σε αυτοκίνητα οχήματα για να κάνει περισσότερο ευχερή την πορεία τους σε εδάφη ολισθηρά, μαλακά ή αντιολισθητικές μεγάλη κλίση. Ένας πολύ απλός τύπος ε. είναι οι αντιολισθητικές αλυσίδες των αυτοκινήτων· πιο πολύπλοκες είναι οι ε. που χρησιμοποιούνται σε στρατιωτικά οχήματα και σε μηχανές άλλου είδους (εκσκαφείς, ελκυστήρες κλπ.). Στις περιπτώσεις αυτές η ε. αποτελείται σχηματικά από μία ακολουθία μεταλλικών κρίκων συνδεδεμένων μεταξύ τους με πείρους, η οποία σχηματίζει μια ατέρμονα αρθρωτή ταινία. Αυτή περιτυλίσσεται γύρω από τους τροχούς του οχήματος και συνεπώς όλο το κατώτερο τμήμα προσφύεται στο έδαφος. Η πορεία γίνεται πιο ευχερής, επειδή το βάρος του οχήματος κατανέμεται σε μεγαλύτερη επιφάνεια και συνεπώς αυξάνεται η πρόσφυση με το έδαφος. Οι τροχοί κυλούν σε ένα είδος οδηγού που σχηματίζεται από τους πείρους συναρμογής. Η ε. κινείται συνήθως από έναν ή δύο οδοντωτούς τροχούς που ονομάζονται κινητήριοι τροχοί και δεν είναι φέροντες, δηλαδή δεν στηρίζεται σε αυτούς το βάρος του οχήματος. Η ε. εξάλλου συγκρατείται στο επάνω οριζόντιο τμήμα της από κυλίνδρους που ονομάζονται κύλινδροι στήριξης· πιέζεται προς το έδαφος στο κατώτερο τμήμα της από κυλίνδρους που ονομάζονται φέροντες και είναι συνδεδεμένοι σε δύο ή περισσότερα φορεία. Τα ερπυστριοφόρα οχήματα διαθέτουν μία ε. σε κάθε πλευρά. Όταν το όχημα κινείται σε ευθεία γραμμή, οι δύο ε. έχουν την ίδια ταχύτητα. Για να στραφεί το όχημα πρέπει να μειωθεί η ταχύτητα της ε. που βρίσκεται προς την πλευρά της νέας διεύθυνσης. Οι τελευταίοι τύποι ε. αποτελούνται από μία ελαστική ταινία, στην οποία είναι προσαρμοσμένα τα μεταλλικά μέρη που είναι αναγκαία για την εμπλοκή των κινητήριων τροχών και για την οδήγηση των άλλων τροχών. Για να μην καταστρέφονται τα καταστρώματα των οδών από τα ερπυστριοφόρα, καλύπτονται οι ε. με ένα λείο επικάλυμμα, συνήθως από ελαστικό ή συνθετική ύλη. Οι ερπύστριες μπορεί να εφαρμοστούν στους τροχούς των βαρέων όπλων μόνο με διακοπές, όπως στους κιλλίβαντες των πυροβόλων (πάνω)· υπάρχουν όμως και συνεχείς εφαρμογές, όπως στα τεθωρακισμένα οχήματα (κάτω).
* * *
η [ερπυστής]
η αρθρωτή μεταλλική ταινία που παρεμβάλλεται μεταξύ τών τροχών τού πολεμικού άρματος και τού εδάφους για να εξασφαλίσει την έλξη και σε εδάφη που παρουσιάζουν εξαιρετικά μικρό συντελεστή συνοχής τροχού-εδάφους.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ερπύστρια — η αρθρωτή μεταλλική ταινία αντί τροχών των πολεμικών αρμάτων (τανκς) και των ελκυστήρων (τρακτέρ) …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • τρακτέρ — (γαλλική λ. = ελκυστήρας). Αυτοκινούμενο όχημα, με τροχούς ή με ερπύστρια, που χρησιμοποιείται για γεωργικές ή οδοποιητικές εργασίες, για ρυμούλκηση άλλων οχημάτων, που έχουν φορτία, και για μετάδοση κίνησης (με ιμάντα) σε άλλες μηχανές. Το τ.… …   Dictionary of Greek

  • άρμα μάχης — Όχημα, ερπυστριοφόρο και θωρακισμένο, οπλισμένο βασικά με πυροβόλο και πολυβόλα. Τα ά.μ. χαρακτηρίζονται από την ικανότητά τους να κινούνται σχεδόν σε οποιοδήποτε έδαφος από την προστασία του θώρακα και την ισχύ πυρός. Διακρίνονται σε ελαφρά (για …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.